خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - صحيفه سجاديه با ترجمه الهي قمشه اي

  
 • مقدمه
 • 1- دعا در ستایش خدای عزوجل
 • 2- دعا بر محمد و آل محمد
 • 3- دعای آنحضرت بر حاملان عرش
 • 4- دعای آنحضرت برآنان که به پیامبران ایمان آورده اند
 • 5- دعای آنحضرت برای خود و نزدیکانش
 • 6- دعای آنحضرت به وقت صبح و شام
 • 7- دعای آنحضرت به وقت مهمات و رنج
 • 8- دعای آنحضرت در پناه بردن به خداوند
 • 9- دعای آن حضرت در شوق به آمرزش
 • 10- دعای آنحضرت در‌ مقام التجاء ‌به‌ خداى تعالى
 • 11- دعای آنحضرت در عاقبت به خیری
 • 12- دعای آنحضرت در اقرار به گناه
 • 13- دعای آنحضرت در طلب حاجت ها
 • 14- دعای آنحضرت در دادخواهی از ستمگران
 • 15- دعای آنحضرت به وقت بیماری
 • 16- دعای آنحضرت در طلب بخشش و آمرزش گناهان
 • 17- دعای آنحضرت چون نام شیطان برده می شد
 • 18- دعای آنحضرت در دفع بلاها و سختی ها
 • 19- دعای آنحضرت به وقت درخواست باران
 • 20- دعای آنحضرت در مکارم اخلاق
 • 21- دعای آن حضرت به وقت رویدادهای اندوه بار
 • 22- دعای آنحضرت در سختی و گرفتاری
 • 23- دعای آنحضرت برای تندرستی
 • 24- دعای آنحضرت برای پدر و مادر
 • 25- دعای آنحضرت برای فرزندانش
 • 26- دعای آنحضرت برای همسایگان و دوستانش
 • 27- دعای آنحضرت برای مرزداران
 • 28- دعای آنحضرت در ترس از خدا
 • 29- دعای آنحضرت به وقت تنگی رزق
 • 30- دعای آنحضرت برای ادای وام
 • 31- دعای آنحضرت در توبه و بازگشت
 • 32- دعای آنحضرت در نماز شب
 • 33- دعای آنحضرت در درخواست خیر و نیکی
 • 34- دعای آنحضرت به هنگام گرفتاری
 • 35- دعای آنحضرت در رضا به قضای حق
 • 36- دعای آنحضرت به وقت شنیدن رعد
 • 37- دعای آنحضرت در شکر
 • 38- دعای آنحضرت در عذر خواهی از حق
 • 39- دعای آنحضرت در طلب عفو
 • 40- دعای آنحضرت به وقت یاد مرگ
 • 41- دعای آنحضرت در درخواست پرده پوشی
 • 42- دعای آنحضرت به وقت ختم قرآن
 • 43- دعای آنحضرت به وقت دیدن ماه نو
 • 44- دعای آنحضرت به وقت فرارسیدن ماه رمضان
 • 45- دعای آنحضرت به هنگام وداع ماه رمضان
 • 46- دعای آنحضرت در روز عید فطر و جمعه
 • 47- دعای آنحضرت در روز عرفه
 • 48- دعای آنحضرت در روز عید قربان و جمعه
 • 49- دعای آنحضرت در دفع مکر دشمنان
 • 50- دعای آنحضرت در ترس از حق
 • 51- دعای آنحضرت در تضرع و زاری به درگاه حق
 • 52- دعای آنحضرت در اصرار در طلب
 • 53- دعای آنحضرت در اظهار فروتنی
 • 54- دعای آنحضرت در رفع اندوه ها
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,449,716,215