خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - معرفت نفس آيت الله العظمي مظاهري

  
 • بخش اوّل: روح، نفس و جسم انسان
  • کلام آغازین
  • فصل اوّل: دو بُعدی بودن انسان
   • درس‌گفتار اوّل: انسان، مرکّب از جسم و روح 17
    • سخن اوّل
    • ابعاد وجودی انسان
    • آثار غلبۀ بُعد مادی
  • فصل دوّم: بُعد روحانی انسان
   • درس‌گفتار دوّم: فطرت، ابزار بُعد روحی
    • چیستی روح
    • فطرت درونی انسان
   • درس‌گفتار سوّم: عقل، ابزار بُعد روحی
    • اهمیّت عقل و تعقّل
    • تقوای منهای تعقّل
   • درس‌گفتار چهارم: قلب، ابزار بُعد روحی
    • تسلّط روح بر قلب
    • عواطفِ برخاسته از قلب سالم
   • درس‌گفتار پنجم: نفس لوّامه (از اسماء قلب)
    • اسامی مختلف قلب
    • معنای نفس لوّامه
    • تضعیف و مرگ نفس لوّامه
    • قسم به نفس لوّامه در کنار قسم به قیامت
    • اهمیّت نفس لوّامه در کنار عقل و فطرت
   • درس‌گفتار ششم: صدر (از اسماء قلب)
    • نقش شرح صدر در موفقیّت‌ها
    • شرح صدر حضرت زینب سلام الله علیها
    • شرح صدر راه نجات در جزر و مدّ روزگار
    • رابطۀ حجاب و عفاف با شخصیّت انسان
  • فصل سوّم: استکمال روح
   • درس‌گفتار هفتم: پیدایش روح و نقش بُعد روحی در تکامل انسان
    • زمان خلقت روح
    • 1.‌ خلقت روح قبل از جسم
    • 2.‌ خلقت روح بعد از جسم
    • تکامل روح در دنیا
   • درس‌گفتار هشتم: آیا اهل‌بیت علیهم السلام استکمال روحی دارند؟
    • خلقت روح قبل از جسم و تکامل آن در دنیا
    • معصومین علیهم السلام و استکمال روحی
   • درس‌گفتار نهم: پیامبران و اوصیای ایشان، یاری‌دهندۀ بُعد روحی
    • جنود عقل
    • خداوند فراهم کنندۀ زمینۀ تکامل روحی انسان
    • توقّف برای انسان ممنوع
  • فصل چهارم: بُعد جسمانی انسان
   • درس‌گفتار دهم: شناخت بُعد جسمی
    • جسم مَرکبی برای روح
    • اقسام هدایت
    • عواقب تفوّق جسم بر روح
   • درس‌گفتار یازدهم: نحوۀ خلقت بُعد جسمی
    • مراحل آفرینش جسمی انسان
    • شکر نعمت‌های الهی
    • قرآن کتاب انسان‌سازی
   • درس‌گفتار دوازدهم: نقش بُعد جسمی در تکامل انسان
    • بعد جسمی(ناسوتی) انسان
    • بعد جسمانی محملی برای ترقّی روح
   • درس‌گفتار سیزدهم: صفات رذیله، لشکریان بُعد جسمی
    • نمونه‌هایی از غلبۀ صفات رذیله در انسان
    • اهمیّت مبارزه با صفات رذیله
   • درس‌گفتار چهاردهم: نتیجۀ غلبۀ بُعد جسمی بر بُعد روحی 187
    • کنترل بُعد جسمی
    • قدرت‌بخشی به روح در برابر جسم
    • تقوا قدم اوّل در اخلاق
  • فصل پنجم: تقویت‌کنندگان نفس امّاره و بُعد جسمانی انسان
   • درس‌گفتار پانزدهم: یاری‌دهندگان برونی بُعد جسمی
    • پناه بردن به خدا از شرّ اعوان بُعد جسمی
    • 1.‌ شرارت افراد شرور
    • 2.‌ غریزۀ جنسی
    • 3.‌ وسوسه‌‌های عملی
    • 4.‌ حسادت افراد حسود
   • درس‌گفتار شانزدهم: دوست بد، تقویت‌کنندۀ نفس امّاره (1)
    • سه مرتبه پناه بردن به خدا
    • 5.‌ دوست بد
    • توجّه به زندگی مادی و معنوی فرزندان
    • دوست‌یابی
   • درس‌گفتار هفدهم: دوست بد، تقویت کنندۀ نفس امّاره (2)
    • نهی از دوستی با نامحرم
    • تشویق به ازدواج آسان
   • درس‌گفتار هجدهم: دوست بد، تقویت کنندۀ نفس امّاره (3)
    • شیطان فقط یک وسوسه‌کنند
    • دوست بد، موجب انحراف انسان
    • اقسام دوست بد
    • تأثیر ازدواج در شخصیّت افراد
    • لزوم مراوده با افراد صالح و سالم
  • فهرست‌ها
   • فهرست آیات
   • فهرست روایات
   • فهرست اشعار
   • فهرست اعلام
   • فهرست کتاب‌ها
   • منابع و مصادر
 • بخش دوّم: اهداف خلقت انسان
  • کلام آغازین
  • فصل اوّل: هدف 1ـ نیل به مقام وصول و شهود
   • درس‌گفتار نوزدهم: مقام وصول و شهود در کتاب و سنّت
    • تمسّک به قرآن
    • مقام شهود
    • مقام شهود در ادعیه و قرآن
    • مقام شهود از دیدگاه بزرگان
    • سختیِ راه وصول به مقام شهود
   • درس‌گفتار بیستم: درک مقام قرب در دنیا
    • تلاش برای درک مقام قرب
    • امکان درک مقام وصول و شهود در دنیا
  • فصل دوّم: هدف 2ـ دستیابی به بهشت جاودان
   • درس‌گفتار بیست و یکم: استفاده از دنیا برای ورود به بهشت
    • جدیّت برای رسیدن به بهشت
    • تلاش انسان برای زندگی رفاهی در دنیا
    • تلاش برای آخرت در کنار تلاش برای دنیا
    • تفاوت‌های زندگی در مرتبۀ عمومی بهشت با زندگی در دنیا
    • توجّه بیشتر به امور اخروی
    • سهولت رسیدن به بهشت
    • راهکارهای رسیدن به بهشت
   • درس‌گفتار بیست و دوّم: برگزیدن و اختیار بهشت
    • لزوم حرکت انسان در مسیر بهشت
    • دو حربۀ دشمن برای براندازی تشیّع
  • فصل سوّم: هدف 3ـ ارتقاء به مقام عبودیّت و بندگی
   • درس‌گفتار بیست‌و‌سوّم: قدم گذاشتن در راه عبودیّت
    • اقسام کلّی عبادت
    • الف) رابطه با خداوند متعال
    • ب) رابطه با مردم (مواسات)
    • لذّت‌بردن از خدمت به خلق
   • درس‌گفتار بیست‌و‌چهارم: سیر تکاملی در عبودیّت
    • وجود برترین لذّت‌ها در مقام عبودیّت
    • برخی از مصادیق عبادات معصومین(
    • مقام خضوع و خشوع
  • فصل چهارم: هدف 4ـ صعود به مقام آدمیّت
   • درس‌گفتار بیست‌و‌پنجم: لزوم خودسازی و تهذیب نفس
    • مقام آدمیّت
    • اهمیّت تهذیب نفس
    • تخلیه و تحلیه
    • ارزش انسان
    • اولویّت رفع رذائل
   • درس‌گفتار بیست‌وششم: تأکید قرآن کریم بر تهذیب نفس
    • تلاش در راه تهذیب نفس
    • درس‌آموزی از داستان حضرت یوسف(
    • تأکید قرآن بر اهمیّت رفع رذائل
   • درس‌گفتار بیست‌و‌هفتم: توجّه همگانی به موضوع اخلاق
    • انتخاب راه توسّط خود انسان
    • گناه‌کردن، خلافِ عقل و فطرت و وجدان
    • غفلت انسان از صفات رذیله
    • لزوم توجّه به اخلاق در اجتماع
   • درس‌گفتار بیست‌وهشتم: آثار صفات رذیله در زندگی و سرنوشت
    • جبهه و جهاد اکبر
    • تسلیم‌شدن در برابر حقّ و حقیقت
    • جلوه‌های صفات رذیله
    • صفات رذیله، مانع پذیرش جذبۀ امام حسین(
   • درس‌گفتار بیست‌ونهم: اهتمام به تهذیب نفس و رفع رذائل
    • عروج انسان در اثر تهذیب نفس
    • توجّه دائمی به تهذیب نفس
    • خداوند معلّم اخلاق انسان‌ها
   • درس‌گفتار سی‌ام: تأثیر رذائل بر انحراف و گمراهی انسان
    • ضرورت مقابله با رذائل
    • وجود صفات رذیله، مانع هدایت انسان
    • صفات رذیله عامل سقوط
  • فهرست آیات
   • فهرست روایات
   • فهرست اشعار
   • فهرست اعلام
   • فهرست کتاب‌ها
   • منابع و مصادر
 • بخش سوّم: راهکارهای تهذیب نفسِ انسان در سورۀ معارج
  • کلام آغازین
  • فصل اوّل: راهکار اوّل ـ اهتمام به نماز
   • درس‌گفتار سی‌ویکم: نقش نماز در تهذیب نفس
    • دستورالعملی برای کسب فیوضات الهی
    • نقش نماز در کنترل انسان
    • آثار اقامۀ نماز
    • توجّه ویژه به نماز
  • فصل دوّم: راهکار دوّم ـ اهتمام به قانون مواسات
   • درس‌گفتار سی‌ودوّم: قانون مواسات از منظر قرآن کریم
    • دیگرگرایی و تهذیب نفس
    • قانون مواسات در قرآن
    • آثار رعایت قانون مواسات
   • درس‌گفتار سی‌وسوّم: قانون مواسات در سیرۀ اهل‌بیت(
    • قانون مواسات در زمان پیامبر(
    • اهتمام عمومی به قانون مواسات
    • قانون مواسات در زندگی معصومین(
    • کسب عاقبت‌به‌خیری با رعایت قانون مواسات
   • درس‌گفتار سی‌وچهارم: برکات قانون مواسات
    • نتایج عمل به قانون مواسات
    • قرض‌الحسنه جلوه‌ای از قانون مواسات
    • رفع احتیاج از همۀ موجودات
  • فصل سوّم: راهکار سوّم ـ تقویت ایمان و باور قلبی به معاد
   • درس‌گفتار سی‌وپنجم: عوامل کنترل غرائز انسان
    • اهمیّت توجّه به معاد
    • نیروهای کنترل‌کنندۀ انسان
    • 1.‌ علم
    • 2.‌ عقل
    • 3.‌ قانون
    • 4.‌ نظارت ملّی
    • 5.‌ ایمان قلبی
   • درس‌گفتار سی‌وششم: کاربرد ایمان رسوخی و شهودی
    • ایمان شهودی
    • تقویت ایمان استدلالی
    • لزوم رسوخ ایمان در قلب
  • فصل چهارم: راهکار چهارم ـ حفظ عفّت و غیرت
   • درس‌گفتار سی‌وهفتم: فضیلت حیا
    • عفّت و غیرت نتیجۀ حیا
    • لزوم رعایت حیا
    • اقسام حیا
    • الف) حیا در روابط بین افراد
    • ب) حیا در روابط معنوی
   • درس‌گفتار سی‌و‌هشتم: فضیلت عفاف و حجاب
    • عفّت و غیرت در اجتماع
    • مراتب حفظ عفاف از نظر قرآن
    • آثار رعایت عفاف و حجاب
   • درس‌گفتار سی‌ونهم: فضیلت غیرت و اقسام آن
    • اهمیّت غیرت
    • غیرت، میراثی فرهنگی
    • اقسام غیرت
    • الف) غیرت شخصی
    • ب) غیرت عمومی و اجتماعی
    • ج) غیرت راجع به وطن و سرزمین
    • د) غیرت دینی
  • فصل پنجم: راهکار پنجم ـ امانت‌داری و پای‌بندی به عهد و پیمان
   • درس‌گفتار چهلم: اهمیّت امانت‌داری و پای‌بندی به عهد و پیمان
    • ادای امانت و شهادات
    • اهمیّت حق‌ّالنّاس
    • امانت‌داری پیامبر اکرم(
    • امانت‌داری نشانۀ انسان مؤمن
   • درس‌گفتار چهل‌ویکم: اقسام امانت و امانت‌داری
    • اقسام امانت و امانت‌داری
    • 1.‌ امانت‌داری راجع به مال مردم
    • 2.‌ امانت‌داری در امور اداری
    • 3.‌ امانت‌داری در اموال بیت‌‌المال
    • 4.‌ امانت‌داری در گفتارها و اسرار
    • الف) حفظ اسرار دیگران
    • ب) موضوع نمّامی و سخن‌چینی
    • ج) جاسوسی
    • 5.‌ امانت‌داری در امانت‌های الهی
    • الف) روح الهی
    • ب) اموال شخصی
    • ج) اعضا و جوارح
    • 6.‌ امانت‌داری در ثقلین
    • 7.‌ متعهّدبودن به پیوند زناشویی
  • فهرست‌ها
   • فهرست آیات
   • فهرست روایات
   • فهرست اعلام
   • فهرست کتاب‌ها
   • منابع و مصادر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,453,996,922