خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - ديوان حافظ تبيان

  
 • مثنويات
  • الا ای آهوی وحشی کجایی
  • ساقی نامه
 • مقطعات
  • تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
  • سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
  • آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
  • بهاء الحق و الدین طاب مثواه
  • قوت شاعره ی من سحر از فرط ملال
  • رحمان لایموت چو آن پادشاه را
  • به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق
  • خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد
  • دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد
  • روح القدس آن سروش فرخ
  • به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
  • شمه ای از داستان عشق شورانگیز ماست
  • اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش
  • دل منه بر دنیی و اسباب او
  • بر سر بازار جانبازان منادی می زنند
  • برادر خواجه عادل طاب مثواه
  • بر تو خوانم ز دفتر اخلاق
  • زان حبه خضرا خور کز روی سبک روحی
  • مجد دین سرور و سلطان قضات اسماعیل
  • بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل
  • سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
  • سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن
  • دلا دیدی که آن فرزانه فرزند
  • در این ظلمت سرا تا کی به بوی دوست بنشینم
  • ای معرا اصل عالی جوهرت از حرص و آز
  • ساقیا پیمانه پر کن زانکه صاحب مجلست
  • به گوش جان رهی منهی ای ندا در داد
  • به روز شنبه ی سادس ز ماه ذی الحجه
  • به من سلام فرستاد دوستی امروز
  • گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
  • آن میوه ی بهشتی کمد به دستت ای جان
  • خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا
  • ساقیا باده که اکسیر حیات است بیار
  • پادشاها لشکر توفیق همراه تو اند
 • قصايد
  • در مدح شاه شجاع
  • قصیده در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع
  • قصیده در مدح شاه شیخ ابواسحاق
 • غزليات
  • ا
   • الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
   • صلاح کار کجا و من خراب کجا
   • اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
   • صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
   • دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را
   • به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
   • صوفی بیا که آینه صافیست جام را
   • ساقیا برخیز و درده جام را
   • رونق عهد شباب است دگر بستان را
   • دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
   • ساقی به نور باده برافروز جام ما
   • ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
  • ب
   • می دمد صبح و کله بست سحاب
   • گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
  • ت
   • ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت
   • خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
   • سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
   • ساقیا آمدن عید مبارک بادت
   • ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
   • روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست
   • دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست
   • چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
   • خیال روی تو در هر طریق همره ماست
   • مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست
   • شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
   • زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
   • در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
   • به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
   • ما را ز خیال تو چه پروای شراب است
   • زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
   • آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
   • خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
   • خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
   • رواق منظر چشم من آشیانه توست
   • برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
   • تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
   • بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
   • بی مهر رخت روز مرا نور نماندست
   • باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
   • المنه لله که در میکده باز است
   • اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
   • حال دل با تو گفتنم هوس است
   • صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
   • کنون که بر کف گل جام باده صاف است
   • در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
   • گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
   • به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
   • صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
   • روضه خلد برین خلوت درویشان است
   • به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
   • لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است
   • روزگاریست که سودای بتان دین من است
   • منم که گوشه میخانه خانقاه من است
   • ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
   • خم زلف تو دام کفر و دین است
   • دل سراپرده محبت اوست
   • آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
   • سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
   • دارم امید عاطفتی از جانب دوست
   • آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
   • صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
   • مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
   • روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
   • اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست
   • خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
   • بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
   • یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
   • ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
   • کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
   • مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
   • زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
   • راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
   • روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
   • حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
   • خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست
   • جز آستان توام در جهان پناهی نیست
   • بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
   • دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت
   • کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت
   • عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
   • صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
   • آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
   • گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت
   • ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
   • شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
   • ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
   • حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
   • شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
   • یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
   • ای هدهد صبا به سبا می فرستمت
   • ای غایب از نظر به خدا می سپارمت
   • میر من خوش می روی کاندر سر و پا میرمت
   • چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
   • زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
   • مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت
  • ث
   • درد ما را نیست درمان الغیاث
  • ج
   • تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج
  • ح
   • اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
  • خ
   • دل من در هوای روی فرخ
  • د
   • دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
   • شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
   • دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
   • روز وصل دوستداران یاد باد
   • جمالت آفتاب هر نظر باد
   • صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
   • تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
   • حسن تو همیشه در فزون باد
   • خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
   • دیر است که دلدار پیامی نفرستاد
   • پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
   • عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
   • آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
   • بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
   • همای اوج سعادت به دام ما افتد
   • درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
   • کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد
   • دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
   • آن کس که به دست جام دارد
   • دلی که غیب نمای است و جام جم دارد
   • بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
   • هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد
   • هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
   • مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
   • آن که از سنبل او غالیه تابی دارد
   • شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
   • جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
   • روشنی طلعت تو ماه ندارد
   • نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
   • اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد
   • سحر بلبل حکایت با صبا کرد
   • بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
   • به آب روشن می عارفی طهارت کرد
   • صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
   • بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
   • چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد
   • دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
   • دل از من برد و روی از من نهان کرد
   • یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد
   • رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد
   • دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
   • دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
   • دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد
   • سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
   • به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد
   • چه مستیست ندانم که رو به ما آورد
   • صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد
   • نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
   • یارم چو قدح به دست گیرد
   • دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد
   • ساقی ار باده از این دست به جام اندازد
   • دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد
   • در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
   • سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد
   • راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
   • اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد
   • به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد
   • هر که را با خط سبزت سر سودا باشد
   • من و انکار شراب این چه حکایت باشد
   • نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
   • خوش است خلوت اگر یار یار من باشد
   • کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
   • خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
   • گل بی رخ یار خوش نباشد
   • نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
   • مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
   • روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
   • ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
   • گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
   • یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد
   • زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
   • دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد
   • عشق تو نهال حیرت آمد
   • در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
   • مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد
   • صبا به تهنیت پیر می فروش آمد
   • سحرم دولت بیدار به بالین آمد
   • نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
   • هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
   • رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
   • ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
   • بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
   • حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
   • دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
   • دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
   • نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
   • گر می فروش حاجت رندان روا کند
   • دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
   • مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
   • طایر دولت اگر باز گذاری بکند
   • کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند
   • آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند
   • سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند
   • در نظربازی ما بی خبران حیرانند
   • سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
   • غلام نرگس مست تو تاجدارانند
   • آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
   • شاهدان گر دلبری زین سان کنند
   • گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند
   • واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
   • دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند
   • شراب بی غش و ساقی خوش دو دام رهند
   • بود آیا که در میکده ها بگشایند
   • سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود
   • یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
   • تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
   • پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
   • یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود
   • خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود
   • قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود
   • دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
   • دوش می آمد و رخساره برافروخته بود
   • یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
   • گوهر مخزن اسرار همان است که بود
   • دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود
   • به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود
   • آن یار کز او خانه ما جای پری بود
   • مسلمانان مرا وقتی دلی بود
   • در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود
   • کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
   • از دیده خون دل همه بر روی ما رود
   • چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود
   • از سر کوی تو هر کو به ملالت برود
   • هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
   • خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
   • ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود
   • ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
   • گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
   • گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
   • بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد
   • اگر به باده مشکین دلم کشد شاید
   • گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
   • بر سر آنم که گر ز دست برآید
   • دست از طلب ندارم تا کام من برآید
   • چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید
   • زهی خجسته زمانی که یار بازآید
   • اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید
   • نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید
   • جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید
   • رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
   • ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید
   • معاشران ز حریف شبانه یاد آرید
   • بیا که رایت منصور پادشاه رسید
   • بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
   • معاشران گره از زلف یار باز کنید
  • ر
   • الا ای طوطی گویای اسرار
   • عید است و آخر گل و یاران در انتظار
   • صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
   • ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر
   • ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
   • روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
   • شب وصل است و طی شد نامه هجر
   • گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
   • ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
   • دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور
   • یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور
   • نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر
   • روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر
  • ز
   • هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز
   • منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
   • ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز
   • درآ که در دل خسته توان درآید باز
   • حال خونین دلان که گوید باز
   • بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
   • خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز
   • برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز
   • دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
  • س
   • ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس
   • گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
   • دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس
   • درد عشقی کشیده ام که مپرس
   • دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
  • ش
   • بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
   • اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
   • به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش
   • صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش
   • باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
   • فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
   • شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش
   • خوشا شیراز و وضع بی مثالش
   • چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش
   • یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش
   • ببرد از من قرار و طاقت و هوش
   • سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش
   • هاتفی از گوشه میخانه دوش
   • در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش
   • دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش
   • ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش
   • کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش
   • مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش
   • دلم رمیده شد و غافلم من درویش
   • ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش
  • ع
   • قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
   • بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع
   • در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
  • غ
   • سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ
  • ف
   • طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
  • ق
   • زبان خامه ندارد سر بیان فراق
   • مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق
   • سلیمی منذ حلت بالعراق
  • ک
   • اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک
   • هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک
   • ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک
  • ل
   • خوش خبر باشی ای نسیم شمال
   • شممت روح وداد و شمت برق وصال
   • دارای جهان نصرت دین خسرو کامل
   • به وقت گل شدم از توبه شراب خجل
   • اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول
   • هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمایل
   • ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل
  • م
   • عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام
   • مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام
   • عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام
   • بشری اذ السلامه حلت بذی سلم
   • بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم
   • دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم
   • به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم
   • زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
   • فاش می گویم و از گفته خود دلشادم
   • مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم
   • سال ها پیروی مذهب رندان کردم
   • دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم
   • هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
   • خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم
   • ز دست کوته خود زیر بارم
   • گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
   • گر دست دهد خاک کف پای نگارم
   • در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم
   • مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
   • من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
   • جوزا سحر نهاد حمایل برابرم
   • تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
   • به تیغم گر کشد دستش نگیرم
   • مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم
   • نماز شام غریبان چو گریه آغازم
   • گر دست رسد در سر زلفین تو بازم
   • در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
   • مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
   • چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
   • من دوستدار روی خوش و موی دلکشم
   • خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم
   • من که از آتش دل چون خم می در جوشم
   • گر من از سرزنش مدعیان اندیشم
   • حجاب چهره جان می شود غبار تنم
   • چل سال بیش رفت که من لاف می زنم
   • عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم
   • بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم
   • من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
   • صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
   • دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
   • دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
   • به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
   • حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
   • روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم
   • من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
   • به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
   • حالیا مصلحت وقت در آن می بینم
   • گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم
   • در خرابات مغان نور خدا می بینم
   • غم زمانه که هیچش کران نمی بینم
   • خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
   • گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
   • آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم
   • دیدار شد میسر و بوس و کنار هم
   • دردم از یار است و درمان نیز هم
   • ما بی غمان مست دل از دست داده ایم
   • عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم
   • ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
   • فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم
   • خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم
   • ما ز یاران چشم یاری داشتیم
   • صلاح از ما چه می جویی که مستان را صلا گفتیم
   • ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
   • بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم
   • خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم
   • بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
   • صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم
   • دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
   • ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم
   • ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
   • سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم
   • بارها گفته ام و بار دگر می گویم
   • گر چه ما بندگان پادشهیم
  • ن
   • فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان
   • چندان که گفتم غم با طبیبان
   • می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان
   • یا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان
   • خدا را کم نشین با خرقه پوشان
   • شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان
   • بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن
   • چو گل هر دم به بویت جامه در تن
   • افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن
   • خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن
   • دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
   • منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
   • ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن
   • گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
   • صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
   • ز در درآ و شبستان ما منور کن
   • ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
   • کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن
   • بالابلند عشوه گر نقش باز من
   • چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من
   • نکته ای دلکش بگویم خال آن مه رو ببین
   • شراب لعل کش و روی مه جبینان بین
   • می فکن بر صف رندان نظری بهتر از این
   • احمد الله علی معدله السلطان
  • و
   • به جان پیر خرابات و حق صحبت او
   • گفتا برون شدی به تماشای ماه نو
   • مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
   • ای آفتاب آینه دار جمال تو
   • ای خونبهای نافه چین خاک راه تو
   • ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو
   • تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
   • مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
   • خط عذار یار که بگرفت ماه از او
   • گلبن عیش می دمد ساقی گلعذار کو
   • ای پیک راستان خبر یار ما بگو
  • ه
   • خنک نسیم معنبر شمامه ای دلخواه
   • عیشم مدام است از لعل دلخواه
   • گر تیغ بارد در کوی آن ماه
   • وصال او ز عمر جاودان به
   • ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه
   • در سرای مغان رفته بود و آب زده
   • دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
   • دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده
   • از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
   • چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
   • سحرگاهان که مخمور شبانه
  • ی
   • ای که با سلسله زلف دراز آمده ای
   • از من جدا مشو که توام نور دیده ای
   • ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می
   • به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می
   • لبش می بوسم و در می کشم می
   • مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
   • ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی
   • ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
   • با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
   • آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی
   • ای قصه بهشت ز کویت حکایتی
   • سبت سلمی بصدغیها فادی
   • دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی
   • سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
   • چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی
   • به جان او که گرم دسترس به جان بودی
   • چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری
   • شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاری
   • تو را که هر چه مراد است در جهان داری
   • صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری
   • بیا با ما مورز این کینه داری
   • ای که در کوی خرابات مقامی داری
   • ای که مهجوری عشاق روا می داری
   • روزگاریست که ما را نگران می داری
   • خوش کرد یاوری فلکت روز داوری
   • طفیل هستی عشقند آدمی و پری
   • ای که دایم به خویش مغروری
   • ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
   • عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی
   • نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
   • هزار جهد بکردم که یار من باشی
   • ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی
   • زین خوش رقم که بر گل رخسار می کشی
   • کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی
   • یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
   • سلام الله ما کر اللیالی
   • بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
   • رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی
   • این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی
   • زان می عشق کز او پخته شود هر خامی
   • که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی
   • انت روائح رند الحمی و زاد غرامی
   • سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
   • ز دلبرم که رساند نوازش قلمی
   • وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی
   • هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی
   • گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی
   • نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی
   • دو یار زیرک و از باده کهن دومنی
   • نوش کن جام شراب یک منی
   • صبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنی
   • ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی
   • بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
   • ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی
   • سحرگه ره روی در سرزمینی
   • تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی
   • ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی
   • بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
   • ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی
   • سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی
   • ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
   • در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
   • به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی
   • سلامی چو بوی خوش آشنایی
   • ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
   • ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی
   • می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی
 • رباعيات
  • جز نقش تو در نظر نيامد ما را
  • بر گير شراب طرب انگيز و بيا
  • گفتم كه لبت، گفت لبم آب حيات
  • ماهى كه قدش به سرو مي ماند راست
  • من باكمر تو در ميان كردم دست
  • تو بدرى و خورشيد تو را بنده شده ست
  • هر روز دلم به زير بارى دگر است
  • ماهم كه رخش روشنى خور بگرفت
  • امشب ز غمت ميان خون خواهم خفت
  • نى قصه ى آن شمع چگل بتوان گفت
  • اول به وفا مى وصالم درداد
  • نى دولت دنيا به ستم مي ارزد
  • هر دوست كه دم زد ز وفا دشمن شد
  • چون غنچه ى گل قرابه پرداز شود
  • با مى به كنار جوى مي بايد بود
  • اين گل ز بر همنفسى مي آيد
  • از چرخ به هر گونه همي دار اميد
  • ايام شباب است شراب اوليتر
  • خوبان جهان صيد توان كرد به زر
  • سيلاب گرفت گرد ويرانه ى عمر
  • عشق رخ يار بر من زار مگير
  • در سنبلش آويختم از روى نياز
  • مردى ز كننده ى در خيبر پرس
  • چشم تو كه سحر بابل است استادش
  • اى دوست دل از جفاى دشمن دركش
  • ماهى كه نظير خود ندارد به جمال
  • در باغ چو شد باد صبا دايه ى گل
  • لب باز مگير يك زمان از لب جام
  • در آرزوى بوس و كنارت مردم
  • عمرى ز پى مراد ضايع دارم
  • من حاصل عمر خود ندارم جز غم
  • چون باده ز غم چه بايدت جوشيدن
  • اى شرمزده غنچه ى مستور از تو
  • چشمت كه فسون و رنگ مي بازد از او
  • اى باد حدي من نهانش مي گو
  • اى سايه ى سنبلت سمن پرورده
  • گفتى كه تو را شوم مدار انديشه
  • آن جام طرب شكار بر دستم نه
  • با شاهد شوخ شنگ و با بربط و نى
  • قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشاى
  • اى كاش كه بخت سازگارى كردى
  • گر همچو من افتاده ى اين دام شوى
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,453,995,933