خدمات تلفن همراه تبیان

لیست محصولات رایگان تلفن همراه ، موبایل و تبلت تبیان - جاوا

برنامه های تحت جاوا

1 - مفاتیح تبیان با صدای استاد سماواتی

3,835

2 - قبله نمای تبیان

3,757

3 - آفاق تبیان – ساعات شرعی

3,566

4 - قرآن تصویری با صوت پرهیزگار

3,105

5 - مفاتیح تبیان با صدای استاد فرهمند

2,946

6 - مفاتیح تبیان

2,944

7 - محصولات فرهنگی برای مشترکین ایرانسل - تمام محصولات

2,805

8 - قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

2,543

9 - قرآن تصویری بدون صوت

2,439

10 - قرآن تصویری با صوت مشاری

2,133

11 - قرآن فونتی بدون صوت

2,085

12 - صحیفه سجادیه تبیان

2,082

13 - قرآن فونتی با صوت پرهیزگار

1,984

14 - قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

1,898

15 - قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

1,775

16 - قرآن فونتی با صوت مشاری

1,652

17 - قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم

1,583

18 - قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

1,452

19 - قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم

1,296

20 - قرآن تبیان به زبان ترکی - صوتی ، تصویری

1,293

21 - قرآن تبیان به زبان ترکی - فونتی

1,234

22 - قرآن تبیان به زبان ترکی - تصویری

1,153


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,488,080,242